Strona główna Kościół Naród Państwo Codzienny dowód Chrystusowej prawdy widzę w słowach: „Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą…”.

Codzienny dowód Chrystusowej prawdy widzę w słowach: „Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą…”.

0
Codzienny dowód Chrystusowej prawdy widzę w słowach: „Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą…”.

Codzienny dowód Chrystusowej prawdy widzę w słowach: „Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą…”. Chrystus ukazywał proroczo przyszłość Kościoła.
To proroctwo ma swoje dzieje, poczynając od krzyża, łańcuchów Piotrowych, aren cyrkowych, aż do dnia dzisiejszego. Wszyscy niemal czujemy, jak spełnia się w nas. Czyż nie jest to pociecha, że na sobie potwierdzamy prawdę słów Chrystusowych? Czy nie należy cieszyć się z ujawnienia tej prawdy, choćby bardzo… bolało?
I ta prawda wyswobadza, choć w dotkliwy sposób. Chrystus niczego nie mówił bez pokrycia dziejowego. Dwadzieścia wieków Ewangelii jest dodatkowym dowodem jej prawdziwości.
1.VII.1954 r. – Stefan Kardynał Wyszyński „Zapiski więzienne”

WSPIERAJ Straż Narodową. To dzięki wsparciu, jakiego nam udzielacie możemy interweniować tam, gdzie pojawia się dewastacja, prowokacja i agresja: http://stopprofanacjom.pl/wspieraj-nas/

Państwo pogańskie z natury jest państwem niewolniczym – i na tej dokładnie idei opiera się dzisiejszy socjalizm, wprowadzając zależność ludzi od państwa.