Kolejne stacje Męskiej Drogi Krzyżowej

Męska Droga Krzyżowa w uroczystość świętego Józefa 19 III 2021 r. Kolejne stacje i rozważania.

Stacja I – Jezus na śmierć skazany
Plac Zamkowy

Stacja II – Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
Archikatedra Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Stacja III – Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Kościół Świętego Jacka – o. Dominikanie

Stacja IV – Jezus spotyka Swoją Matkę
Kościół Kazimierza Królewicza – siostry Sakramentki

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kościół Stygmatów św. Franciszka Serafickiego – o. Franciszkanie

Stacja VII – Drugi upadek pod krzyżem
Katedra Polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kościół Ducha Świętego, Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia o. Paulini

Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Kościół Matki Bożej Łaskawej – o. Jezuici

Stacja X  – Jezus z szat obnażony
Kościół Świętej Anny

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża
Kapliczka Matki Boskiej Pasawskiej

Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu
Kościół Seminaryjny Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa

Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża
Kościół Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi – siostry Wizytki

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu
Kościół Świętego Krzyża o. Misjonarze