Strona główna Dewastacje i profanacje Kradzież w Grocie Matki Boskiej Lourdzkiej w Straszęcinie

Kradzież w Grocie Matki Boskiej Lourdzkiej w Straszęcinie

0
Kradzież w Grocie Matki Boskiej Lourdzkiej w Straszęcinie

Informacja o kradzieży znalazła się na stronie parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie:

Z Groty Lourdzkiej został skradziony świecznik wotywny i skarbonka. Ostatnio zostały zgłaszane kradzieże na cmentarzu. Bardzo ubolewamy, że dochodzi do takich nagannych czynów. Z obawy przed dalszą kradzieżą i profanacją, kościół będzie znowu zamykany w ciągu dnia i nie będzie skarbonki w Grocie. Będzie można jednak dalej zapalać świeczki, a ofiarę składać do skarbonki świecznika wotywnego w kościele.

Jak podał portal Ziemia Dębicka wcześniej zdarzały się różne incydenty na cmentarzu, jak kradzież kwiatów czy zniczy, ale nigdy wcześniej nie dochodziło do podobnych kradzieży ze skarbon jak miała miejsce w Grodzie Matki Boskiej Lourdzkiej.

Źródło: ZiemiaDebicka.pl
Zdjęcie: Parafia Straszęcin