Listy z celi śmierci. „Gdy mnie kaci zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swoich niebieskich hufców”

Niezwykłą spuścizną po pułkowniku Łukaszu Cieplińskim są grypsy, które pisał  od października 1950 r. do lutego 1951 r. w mokotowskim więzieniu siedząc w celi śmierci. To wzruszające, ale i budujące listy do żony i jego czteroletniego wówczas syna. Grypsy zachowały się w sposób niezwykły, tak jak niezwykłą postacią był sam pułkownik. Tak we wstępie do … Czytaj dalej Listy z celi śmierci. „Gdy mnie kaci zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swoich niebieskich hufców”