Strona główna Dewastacje i profanacje Oświadczenie Biskupów Diecezji Płockiej w sprawie wyroku dotyczącego profanacji wizerunku Matki Boskiej

Oświadczenie Biskupów Diecezji Płockiej w sprawie wyroku dotyczącego profanacji wizerunku Matki Boskiej

0
Oświadczenie Biskupów Diecezji Płockiej w sprawie wyroku dotyczącego profanacji wizerunku Matki Boskiej

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 roku. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy.

Nie godzimy się z wyrokiem, który przez wielu określony już został, jako jawne przyzwolenie Państwa na działania wymierzone w religię katolicką, cześć Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sąd II instancji, zgodnie z prawem, opowie się przeciw dokonanej profanacji, przywracając zachwiane poczucie sprawiedliwości.

Płock, 3 marca 2021 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

† Mirosław Milewski
biskup pomocniczy

† Roman Marcinkowski
biskup senior

Zdjęcie: Wikipedia