Strona główna Prześladowanie Ambasada USA poucza Polaków: Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+. Koniec kropka!

Ambasada USA poucza Polaków: Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+. Koniec kropka!

0
Ambasada USA poucza Polaków: Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+. Koniec kropka!

Trwa ofensywa neokomuny. Niestety, ma ona również silne wsparcie instytucji międzynarodowych czy państwowych, czego przykładem są niestety Stany Zjednoczone, które narzucają neomarksistowskie prawa i ideologię na całym świecie.

Wywieszanie sześciokolorowych flag przez ambasady i konsulaty USA w Polsce czy w Watykanie można uznać nie tylko za akt prowokacji ideologicznej, ale wręcz należy uznać za próbę narzucenia niezgodnego z chrześcijańskimi wartościami światopoglądu, z pozycji siły, z pozycji największego światowego mocarstwa.

Bix Aliu, Chargé d’Affaires Stanów Zjednoczonych w Polsce zamieścił 1 czerwca na Twitterze wpis w języku polskim. Należy uznać, że taki wpis był skierowany więc bezpośrednio do Polaków:
Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+ #Pride2021! Uprzedzenia, przemoc, dyskryminacja i stygmatyzacja osób LGBTQI+ muszą dobiec końca – koniec, kropka. Wszyscy jesteśmy równi.

Polska przeżyła już podobną „dumę”. Była to „duma z osiągnięć komunizmu”, który „walczył o pokój”, tak jak dzisiaj amerykańska administracja walczy o „dumę LGBTI+” i „prawa osób LGBT”. Pisanie do Polaków o „uprzedzeniach, przemocy i dyskryminacji i stygmatyzacji osób LGBTQI+” świadczy o wyjątkowej arogancji i bezczelności amerykańskiego dyplomaty, który Polaków potraktował jak uczniaków i dyscyplinuje ich jak dyrektor szkoły. I robi to na dodatek w momencie, kiedy to właśnie te środowiska z których jest „dumny” od wielu miesięcy pokazują swoją agresję: atakują, niszczą i profanują katolickie świątynie, atakują obrońców życia.

Na stronie StopProfanacjom.pl właśnie takie agresywne wypowiedzi i zachowania ze strony tych środowisk odnotowujemy każdego tygodnia.