Strona główna Dewastacje i profanacje Dewastacja wystawy poświęconej Wyszyńskiemu i Wojtyle

Dewastacja wystawy poświęconej Wyszyńskiemu i Wojtyle

0
Dewastacja wystawy poświęconej Wyszyńskiemu i Wojtyle

W nocy z 21 na 22 listopada 2020 r. ktoś zniszczył plansze wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.
Plansze były zamontowane na ogrodzeniu kościoła pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu. Były w formie banerów, które zostały pocięte i porwane, tak, że już nie nadają się do niczego.

– Bezmyślne zniszczenie ekspozycji o postaciach mających ogromne i niepodważalne zasługi dla naszego kraju i świata wywołuje uzasadnione oburzenie. Zarówno św. Jan Paweł II, jak i kard. Stefan Wyszyński, to osoby, które umacniały Polaków w niezwykle trudnych czasach. Nie ulega wątpliwości, że były to postacie, które nie tylko kształtowały duchowy rozwój narodu polskiego, ale również swoimi postawami odegrały kluczową rolę w walce z bezbożnym komunizmem. IPN w ramach swojej działalności zobowiązany jest do prezentowania w przestrzeni publicznej wystaw poświęconych tak wybitnym jednostkom – tak o tej bezmyślnej dewastacji mówią przedstawiciele IPN-u.