Kolejna dewastacja pomnika Jana Pawła II. „Zniszczeń, które są pokłosiem tzw. strajku kobiet, nie ma końca…”

Brak obrazka

Informację o tym, że ktoś pomalował czerwonym sprayem pomnik św. Jana Pawła II znajdujący się na Placu Bankowym w Warszawie, podał Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. Do dewastacji doszło 24 listopada 2020 r. Na pomniku został namalowany napis „Warszawa pamięta”.

„Kolejny akt wandalizmu: zdewastowano rzeźbę św. Jana Pawła II, znajdującą się na Placu Bankowym w Warszawie (Kolekcja Jana Pawła II Fundacji Zbigniewa i Janiny Porczyńskich). Zniszczeń, które są pokłosiem tzw. strajku kobiet, nie ma końca…”

Brak obrazka