Odcięto krzyż z figury św. Jana Nepomucena

W Krogulczy Mokrej ktoś zdewastował kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena. Z figury wycięto krzyż, który święty trzymał w prawej dłoni. Część krzyża znaleziono w pobliskich krzakach. Policja została powiadomiona o tym przestępstwie 17 listopada.