Strona główna Dewastacje i profanacje Prawa ręka Marty L. ma postawione zarzuty z czterech paragrafów. Grozi jej do 8 lat więzienia

Prawa ręka Marty L. ma postawione zarzuty z czterech paragrafów. Grozi jej do 8 lat więzienia

0
Prawa ręka Marty L. ma postawione zarzuty z czterech paragrafów. Grozi jej do 8 lat więzienia

Jak podał portal wPolityce.pl do sądu w Warszawie zostały skierowane dwa akty oskarżenia wobec Klementyny S., lewicowej aktywistki zaangażowanej m.in. w organizację manifestacji Strajku Kobiet.

Redakcja cytuje fragmenty pisma jakie otrzymała od Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia ws. postawionych zarzutów i skierowanych aktów oskarżenia wobec działaczki:

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie skierowała pod koniec września 2021 r. dwa akty oskarżenia przeciwko Klementynie S., której zarzuca się naruszenie 28 stycznia 2021 r. w Warszawie przy al. Szucha nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji poprzez ochlapanie munduru ww. czerwoną farbą. W wyniku powyższego działania umundurowanie funkcjonariusza stało się niezdatne do użytku służbowego. Wskazany czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 222 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. Nadto Klementyna S. oskarżona została o wdarcie się 28 stycznia 2021 r. do ogrodzonego terenu należącego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tj. o czyn z art. 193 k.k. Tożsame zarzuty (art. 193 k.k.) w toku postępowania usłyszeli podejrzani – Przemysław S. oraz Łukasz S., objęci sporządzonym aktem oskarżenia.

Art. 222 (Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza)
1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 288 (Zniszczenie mienia ruchomego)
1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 193 (Zakłócenie miru domowego)
Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W odrębnym postępowaniu Klementynie S. przedstawiono zarzut uszkodzenie w dniu 26 października 2020 r. w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży zabytku poprzez namalowanie czerwonego symbolu w kształcie pioruna na elewacji kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra, tj. popełnienia czynu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kościół pod wezwaniem św. Aleksandra w lipcu 1965 r. wpisany został do rejestru zabytków.

Art. 108 (O ochronie zabytków)
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło: wPolityce.pl