Strona główna Dewastacje i profanacje Zakłócił Mszę Świętą, a kilka dni później adorację Najświętszego Sakramentu. Proboszcza zwyzywał od pedofili

Zakłócił Mszę Świętą, a kilka dni później adorację Najświętszego Sakramentu. Proboszcza zwyzywał od pedofili

0
Zakłócił Mszę Świętą, a kilka dni później adorację Najświętszego Sakramentu. Proboszcza zwyzywał od pedofili

Nie wystarczyło mu, że raz zakłócił Mszę św. Po kilku dniach od tego zdarzenia znowu wtargnął do kościoła.

Ten sam mężczyzna najpierw 9 maja 2020 r. wtargnął do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej i zaczął wyzywać proboszcza od „pedofilów”. Nie udało się go zatrzymać na miejscu, ponieważ mężczyzna zbiegł zanim przyjechała policja wezwana przez jedną z parafianek. Niecały tydzień później, 15 maja mężczyzna ponownie wparował do kościoła tym razem zakłócając adorację Najświętszego Sakramentu, a następnie skierował się w kierunku plebanii i przez domofon naubliżał jednemu z księży. Policja i tym razem dotarła na miejsce już po tym jak mężczyzna się oddalił.

Parafia, niezadowolona z takiego obrotu sprawy, wydała komunikat w niedzielnych ogłoszeniach, w których pojawił się zarzut „braku skutecznego działania”:

Wobec kolejnych aktów naruszenia bezpieczeństwa osób i szacunku dla świątyni parafialnej oraz braku skutecznego działania ze strony służb państwowych odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo parafian dąbrowskich, ks. proboszcz Stanisław Cyran, w najbliższym czasie przekaże stosowne informacje na temat zasad zachowania się w świątyni parafialnej. Niewykluczone, że jako parafia, będziemy musieli zorganizować ochronę świątyni parafialnej przed kolejną profanacją.

Policja z Dąbrowy Tarnowskiej odpowiedziała na te zarzuty dosyć szczegółowym komunikatem w którym wyjaśnia jakie działania zostały podjęte przez funkcjonariuszy Policji i jakie przyniosły efekty:

W nawiązaniu do ogłoszeń duszpasterskich Parafii Dąbrowa Tarnowska obwieszczonych 17 maja 2020 r., w których podano o rzekomym braku skutecznych działań policji informujemy co następuje.   

9 maja 2020 roku  ok. godz. 18.34 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podjęli interwencję na terenie Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej.  Z anonimowego zgłoszenia (otrzymanego o godz. 18:29)  wynikało bowiem, że doszło do celowego zakłócenia przebiegu mszy św. przez nieznanego mężczyznę. Sprawca oddalił się z miejsca przed przybyciem patrolu. Mundurowi dokonali sprawdzenia terenu przyległego do kościoła lecz nie napotkali osoby opisanej przez uczestników mszy. Ustalili jednak tożsamość mężczyzny, który dokonał powyższego czynu. Z przebiegu interwencji oraz powziętych informacji policjanci sporządzili notatki.

Podobny chuligański incydent w tym kościele miał miejsce 15 maja br. Dyżurny policji został jednak powiadomiony o  tym o 13.40 tj. po  upływie prawie godziny od  zdarzenia tj. przerwania adoracji w kościele. Na miejscu policjanci nie zastali awanturującego się mężczyzny, dokonali rozpytania wiernych oraz przeprowadzili rozmowę z proboszczem Parafii. Uzyskali informację że najprawdopodobniej mężczyzna, który zakłócił obrzędy religijne w kościele udał się na plebanię, gdzie kierował wyzwiska przez domofon wobec jednego z księży. Funkcjonariusze z tej interwencji również sporządzili stosowną dokumentację.

Po analizie  zebranych materiałów i relacji świadków, 18 maja br. w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wszczęto – z urzędu – dochodzenie w powyższej sprawie, tj. w sprawie dwukrotnego (9 i 15 maja br.)  złośliwego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego. Czyn ten kwalifikowany jest jako o przestępstwo z art. 195 § 1 kodeksu karnego i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W toku dochodzenia policjanci zabezpieczyli już materiał dowodowy tj. zapis video, ustalili i przesłuchali świadków. Niestety duchowny odprawiający celebrę mszy św. w dniu 09.05.2020r. odmówił udziału w sprawie.

Dodajemy, że nie można zatrzymać osoby  podejrzewanej o popełnienie  przestępstwa jeżeli nie są spełnione ku temu ustawowe przesłanki. Bowiem zgodnie z kodeksem postępowania karnego, policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Takie warunku jednak nie wystąpiły w tej sprawie.

Osoba która dokonała opisanych czynów jest ustalona i aktualnie trwają czynności w tej sprawie.

Reasumując, w ogłoszeniach duszpasterskich przedstawiono fałszywy obraz działań Policji. Czynności były i są prowadzone z należytym zaangażowaniem oraz zgodnie z literą prawa.

Źródło: Tarnow.net.pl