Strona główna Kościół Naród Państwo „Cywilizacja chrześcijańska, jako podstawa nowego ładu światowego”

„Cywilizacja chrześcijańska, jako podstawa nowego ładu światowego”

0
„Cywilizacja chrześcijańska, jako podstawa nowego ładu światowego”

(…) Świat dzisiejszy, chociaż pozornie i z nazwy jest chrześcijański, w istocie swej jest prawie stuprocentowo pogański i na tym polega nasz tragizm, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że żyjemy w świecie pogańskim. Tu i ówdzie występują oba pierwiastki: chrześcijański i pogański, obie zasady życia, ale tam też jest bodaj najgorzej, bo jest tylko stała kłótnia i chaos, gdyż Chrześcijaństwo i poganizm to zasady sprzeczne, a więc wykluczające się, biegunowo są sobie przeciwne, a można budować tylko na jednej zasadzie, nigdy na obu jednocześnie. Wydaje się, że cały tragizm świata dzisiejszego polega na tym, że ludzkość nie wypowiedziała się całkowicie i zdecydowanie po żadnej stronie, gdyż nie wyrzekając się Chrześcijaństwa, żyje po pogańsku. W naszych czasach zrozumieli to bolszewicy i hitlerowcy, którzy pragną wprowadzić „Nowy Ład” oczywiście wyłącznie pogański dlatego usiłują usunąć całkowicie Chrześcijaństwo z życia ludzkiego, wyrwać je z dusz ludzkich, wyplenić całkowicie i „odrodzić Europę i świat z żywiołu Chrześcijaństwa” i trzeba przyznać, że jest to konsekwentne.
(…) Jeśli cywilizacja pogańska jest złą, jeśli mieszanina cywilizacyjna jest także zła, to pozostaje nam tylko cywilizacja chrześcijańska, jako podstawa nowego ładu światowego.

– ks. Michał Poradowski „Katolickie Państwo Narodu Polskiego”, wyd. Nortom