Strona główna Bóg Honor Ojczyna Dyskryminowany przez lewicę dyrektor szkoły uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dyskryminowany przez lewicę dyrektor szkoły uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

0
Dyskryminowany przez lewicę dyrektor szkoły uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Władze miasta Łodzi ze względów politycznych, wyrażając poparcie dla wulgarnych środowisk spod znaku „pioruna”, zawiesiły w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO w Łodzi Dariusza Jakóbika. 22 kwietnia MEN uhonorowało dyrektora medalem Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Władze miasta tak tłumaczyły swoją decyzję: Wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli oraz zawieszenie dyrektora XXXIV LO jest efektem wprowadzenia w szkole wewnętrznego regulaminu szkoły, który może naruszać prawa i dobro ucznia.
Wprowadzony w szkole regulamin zakazuje umieszczania symboliki w „awatarach” na szkolnej platformie Teams, a wobec uczniów którzy nie stosują się do tych zapisów – wyciągane są konsekwencje w postaci przyznawania punktów ujemnych, następnie upomnienia wychowawcy, upomnienia lub nagany dyrektora, przeniesienia doi równoległej klasy a nawet usunięcia ucznia ze szkoły.

Nie ma żadnej wątpliwości, że decyzja miała charakter polityczny. Chodziło bowiem o to, że znaleźli się uczniowie spod znaku „pioruna”, którzy nie chcieli stosować się do tego szkolnego rozporządzenia. Ci uczniowie otrzymali natychmiast wsparcie lewicowych władz miasta i lewicowych radnych z Platformy i Lewicy, którzy w maskach z „piorunem” wtargnęli na teren szkoły w celu przeprowadzenia „interwencji”.

Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek, podczas wręczania medalu skomentował to co wydarzyło się w Łodzi:
– Wręczając medal Dariuszowi Jakóbkowi podkreślam, że działania dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego były uprawnione. Przekazał on projekt regulaminu szkoły do konsultacji radzie pedagogicznej i radzie rodziców, które nie zgłosiły żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Ujęty w regulaminie zakaz używania symboliki przez uczniów w awatarach na szkolnej platformie był uzasadniony. Odnosił się do symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne.

Zdjęcie: MEN