Strona główna Dewastacje i profanacje „Informujemy, iż w sprawie znieważenia Kościoła Sakramentek pw. św. Kazimierza na Nowym Mieście w Warszawie prowadzone jest śledztwo”

„Informujemy, iż w sprawie znieważenia Kościoła Sakramentek pw. św. Kazimierza na Nowym Mieście w Warszawie prowadzone jest śledztwo”

0
„Informujemy, iż w sprawie znieważenia Kościoła Sakramentek pw. św. Kazimierza na Nowym Mieście w Warszawie prowadzone jest śledztwo”

Tego typu sprawy, niestety, często są umarzane, po tym jak nie udaje się znaleźć sprawców takich czynów. Miejmy nadzieję, że w tej sprawie – o której informuje Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor – złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zakończy się znalezieniem tego, kto dokonał tej dewastacji i profanacji.

Informujemy, iż w sprawie znieważenia Kościoła Sakramentek pw. św. Kazimierza na Nowym Mieście w Warszawie prowadzone jest śledztwo. Stowarszyszenie Fidei Defensor złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, po tym jak 27 października 2020 r. na warszawskim kościele Sakramentek pojawił się wulgarny i znieważający napis. Sprawie będziemy się przyglądać. W razie potrzeby będziemy reagować prawnie. Znieważenia miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych bulwersują zdecydowaną większość społeczeństwa i nie tylko tych, którzy są katolikami. Nie pozwolimy na hańbienie świętych miejsc. Nie pozwolimy na hańbienie Domu Bożego!

Zdjęcie: Facebook/Fidei Defensor