Strona główna Dewastacje i profanacje Kradzież naczyń liturgicznych. Arcybiskup zarządził specjalny obrzęd pokutny

Kradzież naczyń liturgicznych. Arcybiskup zarządził specjalny obrzęd pokutny

0
Kradzież naczyń liturgicznych. Arcybiskup zarządził specjalny obrzęd pokutny

Do kradzieży w kościele w Słonnem doszło w pierwszym tygodniu października, tuż po zakończeniu wieczornego nabożeństwa różańcowego. Z kościoła zostały skradzione złote kielichy, puszki na komunikanty oraz monstrancja.

W tej sprawie metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal wydał zarządzenie w którym czytamy:

W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko, mając na uwadze, że w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny, co dzieje się przez specjalny obrzęd pokutny, niniejszym zarządzam, by w parafii Dubiecko i kościołach filialnych miejscowi kapłani wraz z wiernymi podjęli dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu Wynagradzającą, podczas której można przeprowadzić specjalne nabożeństwo, odmówić Modlitwę wynagradzającą, Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Litanię Wynagradzającą za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie.
Nie potępiając ludzi, którzy dopuścili się aktów świętokradztwa, modlimy się o ich opamiętanie i nawrócenie, jednocześnie wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec każdej formy świętokradzkiego traktowania rzeczy świętych.