Strona główna Obrona życia Poseł Koalicji Obywatelskiej popiera działania przestępcze! „Gratuluję odważnym pomysłowej akcji”

Poseł Koalicji Obywatelskiej popiera działania przestępcze! „Gratuluję odważnym pomysłowej akcji”

0
Poseł Koalicji Obywatelskiej popiera działania przestępcze! „Gratuluję odważnym pomysłowej akcji”

Plakaty na których pokazane jest człowiek w łonie matki wywołuje w lewicy agresję. Plakaty, również ich nośniki (witryny) są niszczone. Działania tego typu są przestępstwem. Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej wyraziła aprobatę dla tego typu działań.

Na Facebooku poseł Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira jednoznacznie wyraziła poparcie dla niszczenie plakatów pro-life i zamieściła przykłady „chwalebnych” przeróbek treści zawartych na tych plakatach dodając do tego komentarz.

Gratuluję odważnym, m.in. wrocławskiej grupie Nocne Marki pomysłowej akcji przerabiania antyaborcyjnych billboardów. Dzięki odrobinie kreatywności te ponure, propagandowe gnioty nabierają zupełnie nowych znaczeń. Zamiast wykluczającej agitacji plakaty stają się nośnikami tolerancji, mówią o prawie do wyboru i zwracają uwagę na nasze prawdziwe problemy. Poniżej świetne przykłady:
– było: mam 11 tygodni. – jest: jestem lesbijką/gejem mam 11 tygodni.
– było: jestem/ ufam. – jest: jestem gejem, ufam, że mnie zaakceptujesz.
– było: serce z płodem,- jest: tak dla in – vitro.

Gratuluję odważnym, m.in. wrocławskiej grupie Nocne Marki pomysłowej akcji przerabiania antyaborcyjnych billboardów….

Opublikowany przez Klaudię Jachirę Niedziela, 14 marca 2021

Co mówi prawo? Art. 288 kk § 1 – kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Karze może podlegać również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo przy tego typu czynach i jest to czyn kwalifikowany jako wykroczenie.

Każdy poseł przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poseł składa na posiedzeniu Sejmu ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy poseł Jachira przestrzega porządku prawnego dając swoje wsparcie dla niszczenia cudzego mienia? Mamy w tej sprawie poważne wątpliwości.