Strona główna Kościół Petycja do hierarchów kościelnych o dostęp do Eucharystii i sakramentów

Petycja do hierarchów kościelnych o dostęp do Eucharystii i sakramentów

0
Petycja do hierarchów kościelnych o dostęp do Eucharystii i sakramentów

My, jako oddani wierni Kościoła i nauki Jezusa Chrystusa, nie możemy zgodzić się na kolejne Święta Wielkiej Nocy, które spędzimy zamknięci w domach bez dostępu do sakramentów i możliwości godnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Dlatego zwracamy się z prośbą do hierarchów kościelnych o sprzeciw wobec rządowych restrykcji przewidzianych na Święta.

Kliknij i podpisz petycję

W związku z coraz częstszymi informacjami o możliwości zamknięcia kościołów lub znaczącego ograniczenia liczby uczestników Mszy Świętej zwracamy się z prośbą do hierarchów kościelnych o zdecydowane sprzeciwienie się rządowym restrykcjom, mającym na celu pozbawienie wiernych dostępu do sakramentów w okresie Wielkiej Nocy.

My, jako oddani wierni Kościoła i nauki Jezusa Chrystusa, nie możemy zgodzić się na kolejne Święta Wielkiej Nocy, które spędzimy zamknięci w domach bez dostępu do sakramentów i możliwości godnego uczestnictwa w Mszy Świętej.

Naszą petycją chcemy dać sygnał hierarchom kościelnym, że nie muszą obawiać się reakcji wiernych na sprzeciwienie się wobec zbyt restrykcyjnych obostrzeń epidemicznych, które narzuca rząd. Prosimy jednocześnie o wsłuchanie się w potrzeby wiernych i umożliwienie nam odpowiedniego przeżycia zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kliknij i podpisz petycję

Treść petycji

Wasza Ekscelencjo,

zbliżają się najważniejsze dla katolików Święta Wielkiej Nocy. Obawiamy się, że będą to kolejne święta, które zmuszeni będziemy obchodzić z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego z powodu ogłoszonego w Polsce stanu pandemii. Nakładane restrykcje bardzo często uniemożliwiają wiernym wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przykazań boskich i kościelnych. Katolicy nie tylko nie mogą wypełniać swoich powinności, ale pozbawieni są wsparcia duchowego i popadają często w stan apatii, załamania, nawet depresji, które nierzadko prowadzą do samobójstw.

Prosimy, aby na czas zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie zostawiać wiernych z ich samotnością, przerażeniem i dezorientacją. Przez wieki Kościół był oparciem i często jedynym drogowskazem w czasach zamętu i zagrożenia. Nie zmogły go szwedzki potop, ofensywa oświecenia, obie wojny, wreszcie czasy komunizmu i PRL-u. Czyżby zabrakło dziś osobowości na miarę przeora Augustyna Kordeckiego czy kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby oprzeć się zakusom władzy świeckiej próbującej ingerować w sprawy zastrzeżone dla instytucji kościelnych? My – wierni – widzimy w hierarchach Kościoła ludzi, którzy i tym razem nie opuszczą swojej trzody, i tak jak przez stulecia, będą jej bronić i ją wspomagać. Dlatego zwracamy się z prośbą, aby hierarchowie kościelni, z myślą o życiu wiecznym swoich wiernych, nie ograniczali nam dostępu do sakramentów i Eucharystii.

Nie rozumiemy, dlaczego kościoły mają stanowić zagrożenie, skoro władza nie widzi go w sklepach i galeriach handlowych. Strawa duchowa jest dla nas ważniejsza niż bogaty asortyment spożywczy. Nad potrzeby doczesne stawiamy potrzeby duchowe, bo tego od nas wymaga nauczanie Jezusa Chrystusa. Nie godzimy się na utrudnienia w dostępie do sakramentów i Mszy świętej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują dobitnie, iż żadna transmisja nie zastąpi osobistego celebrowania Mszy świętej i przestąpienia do Komunii świętej z należytą czcią. Będziemy się modlić, aby Kościół święty z obecnej sytuacji wyszedł silniejszy i aby biskupi zdołali go do tego poprowadzić.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
[Imię i nazwisko]

Kliknij i podpisz petycję