Strona główna Obrona życia „Wzywam Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych do zaprzestania prześladowań”

„Wzywam Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych do zaprzestania prześladowań”

0
„Wzywam Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych do zaprzestania prześladowań”

Czy polska Policja to służba zideologizowana? Czy szkolenia Policji, tak jak za rządów Platformy, prowadzą nadal przedstawiciele skrajnej lewicy? Takie pytania rodzą się patrząc na to jak zachowują się w ostatnich latach funkcjonariusze Policji wobec Fundacji Pro – Prawo do życia.

Ponad 150 spraw karnych polska Policja wytoczyła Fundacji Pro – prawo do życia. Tak wynika z apelu jaki do Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka i Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego wystosował Mariusz Dzierżawski. Wszystkie sprawy z przyczyn ideologicznych. I wszystkie sprawy jak dotąd polska Policja w sądach przegrała!

Poniżej zamieszczamy pełną treść apelu Mariusza Dzierżawskiego do szefa Policji i ministra Mariusza Kamińskiego.

MARIUSZ DZIERŻAWSKI WZYWA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DO ZAPRZESTANIA PRZEŚLADOWAŃ

19 maja Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił mnie z zarzutów wywołania zgorszenia i umieszczania nieprzyzwoitych treści w przestrzeni publicznej.

Sędzia Mariusz Jackowski w ustnym uzasadnieniu powiedział: „Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację podniesioną w apelacji podkreślając, iż prezes Fundacji swoim zachowaniem korzysta z przysługującej mu wolności słowa, która jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Jednocześnie, sąd drugiej instancji wskazał, że ochrona życia ludzkiego jest na tyle istotną społecznie kwestią, że próby kwalifikowania zachowania obwinionego jako jakiegokolwiek wykroczenia są bezpodstawne i nie znajdują uzasadnienia w demokratycznym państwie prawa”. Chciałbym serdecznie podziękować pani mecenas Annie Przestrzelskiej z Ordo Iuris, która skutecznie broniła mnie przed fałszywymi oskarżeniami.

W związku z tym chciałbym przypomnieć, że działacze Fundacji, wygrali w ostatnich latach ponad 150 spraw karnych wytoczonych nam ze względów ideologicznych. Serdecznie dziękuję prawnikom z Ordo Iuris, którym zawdzięczamy zdecydowaną większość zwycięstw sądowych. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris bronią nas pro bono. Dziękuję również przyjaciołom spoza Instytutu, którzy angażują się w obronę wolontariuszy Fundacji.

Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że oskarżycielem we wszystkich tych sprawach jest Policja Państwowa. Masowe prześladowania ze strony Policji nie byłyby możliwe bez wiedzy i akceptacji Komendanta Głównego Policji, Jarosława Szymczyka, a także bez wiedzy Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. W tej chwili w toku jest kilkadziesiąt podobnych spraw, w których ja i moi koledzy z Fundacji jesteśmy oskarżeni. W związku z tym wzywam panów Szymczyka i Kamińskiego do zaprzestania prześladowań, które podlegli im funkcjonariusze prowadzą przeciw obrońcom życia.

Mariusz Dzierżawski
Członek Zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia

Źródło: StronaZycia.pl